> Autocad Eğitimi
> Bloklar
> Donanım
> Kurslar
> Makaleler
> Ozalitler
> Yazılımlar


Bölüm Editörü
Eren Biroğlu  Mimar
Mimarlık 
Melih Kanbur
 
bilgi@mimarcad.com


AUTOCAD EĞİTİMİ - 08

Pline : Devamlı çizgi

Bu komut adındanda anlaşılacağı üzere devamlı çizgi çizer. Line komutu gibidir kullanımı. Ama tüm çizgi parçaları birbirine bağlıdır ve çok daha fazla parametresi vardır.

Komut ismi : Polyline - Pline
Komut kısaltması : pl
Komuta ulaşacağınız yerler :

  • Komut satırına Pline veya pl yazıp Enter basarak,
  • Draw toolbarından Pline butonuna basarak,
  • Pulldown menüden, -Draw , -Polyline seçerek

Komutun işleyişi :

Komutu çalıştırdığınızda, aynı Line komutu gibi sizden ilk noktayı isteyecektir. Ama ondan sonrası kendine has parametrelerle sizi enteresan bir çizgi grubu çizebilirsiniz.

Ekranda ilk noktayı verdiğinizde size güncel çizgi kalınlığını görüntüler ve birkaç parametre sunar.

Deneyelim;

Command: pl veya

Specify start point: < ekranda mouse ile bir nokta işaretleyin

Current line-width is 0.0000 < güncel kalınlık değeri
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: < Mouse ile ekranda bir nokta verin

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]:

Sizden sonraki noktayı vermenizi veya seçeneklerden birini seçmenizi ister.

Sonraki noktayı verirseniz, aynı Line komutu gibi düz çizgiler çizerek devam eder. Ama Pline ile çizilmiş çizgiler, Line komutundan farklı olarak tek bir çizgiymiş gibi davranırlar. Bir seferde silebilir, bir seferde yer değiştirebilirsiniz.

Seçenekleri biraz tanıyalım :

Arc : Yay çizmenizi sağlar

Close : Kapat. Çizginizin başladığınız noktaya kapanmasını sağlar.

Halfwidth : Yarı kalınlık. Çizgiye bir kalınlık vermek istediğinizde sizden yarı kalınlığı ister.

Length : Uzunluk. Çizgiyi verdiğiniz mesafe kadar, en son çizdiğiniz doğrultuda devam ettirir.

Undo : İptal etmek. Komutta en son yaptığınız işlemi iptal ederek bir önceki haline geri döner.

Width : Kalınlık. Çizginize kalınlık verir. Çizginin kalınlığını vermenizi ister.

Komuta devam edelim;

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile ekranda bir nokta verin

sonraki noktayı verdiniz. Ve sonrakini, ve sonrakini....

Çizginizi tamamlamak için ya Close seçeneğini kullanabilirsiniz yada Enter'e basarak en son kaldığınız noktada komutu bitirebilirsiniz.

Komutun inceliklerine gelince. Çizginizin herhangi bir yerinde ben Arc olarak devam etmek istiyorum deyip bir yayla çizginize devam edebilir, ardında çizgimize kalınlık verebilir ve çizginize devam edebilirsiniz. Böyle enteresant bir çizgi çizebilirsiniz. Sırası ile inceleyelim.

Komutumuza tekrar başlıyalım:

Command: _pline

Specify start point: <Mouse ile ekranda bir nokta verin (1)

Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile ekranda bir nokta verin (2)

Specify next point or [ Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a <klavyeden girip enter'e basınız

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: <Mouse ile ekranda bir nokta verin (3)

Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/ L ine/Radius/Second pt/Undo/Width]: L < Line çizmeye geri dönmek için "L" harfine basıp Enter'layın.

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile ekranda bir nokta verin(4)

Specify next point or [Arc/ C lose/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C <klavyeden girip enter'e basınız

Command:

Bu örnekte resimdeki gibi bir şekil çıkmış olmalı. Düz çizgi ile başlayıp, yay olarak devam edip, tekrar düz çizgi moduna geçip Close seçeneği ile çizgimize başladığımız yere çizgimizi kapattık.

Bir örnek daha yapalım:

Command: pl

Specify start point: <Mouse ile ekranda bir nokta verin (1)

Current line-width is 0.00
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: < Mouse ile ekranda bir nokta verin (2)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h

Specify starting half-width <0.00>: 'Enter < Başlangıç kalınlığı "0" (Sıfır) olsun.

Specify ending half-width <0.00>: < Bitiş kalınlığını mouse ile ekranda verin

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile ekranda bir nokta verin(3)

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile ekranda bir nokta verin(4)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h

Specify starting half-width <1364.86>: 'Enter < başangıç kalınlığı aynı kalsın ki ani bir daralma olmasın

Specify ending half-width <1364.86>: 0

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile ekranda bir nokta verin(5)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C

Command:

Bu örnekte 2.resimdeki gibi bir şekil çıkmış olmalı. Düz çizgi ile başlayıp, çizgiye kalınlık vererek devam edip, aynı kalınlıkta devam edip, kalınlığı tekrar "0"a (sıfır'a) indirip, close ile çizgimizi başladığımız yere çizgimizi kapattık.

Bu örneği Arc seçeneği ile birleştirip 3 ile 4 arasındaki doğru parçasını yay olarak kalınlıklı bir şekilde çizebilirsiniz. Deneyin..

Command: PLINE

Specify start point: < Mouse ile bir nokta verin (1)

Current line-width is 29668.64 < Güncel kalınlığı Sıfır'a indirmeliyiz
Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h

Specify starting half-width <14834.32>: 0

Specify ending half-width <0.00>: 0

Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile bir nokta verin (2)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h

Specify starting half-width <0.00>: <Tekrar kalınlık vermek için Halfwidth parametresini kullanacağız

Specify ending half-width <0.00>: 1364.98 <Mouse ile ekranda bir nokta ile herhangi bir kalınlık verin

Specify next point or[Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: <Mouse ile bir nokta verin(3)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: a <Yay çizmek istediğinizi söyleyin

Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
<Mouse ile bir nokta verin (4)

Specify endpoint of arc or
[Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/Line/Radius/Second pt/Undo/Width]:
L <Düz çizgi çizmek istediğinizi "L" diyip enter'e basarak autocad'e söyleyin

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: h <ve kalınlığıda...

Specify starting half-width <1364.98>: 'enter <...başlangıcı aynı bırakın

Specify ending half-width <1364.98>: 0 < Bitiş noktasını Sıfır'a eşitleyelim.

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: < Mouse ile bir nokta verin (5)

Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: C < Close ile çizginizi bitirin

Command:

3. resimdeki gibi bir çizgi grubu oluşmuş olmalı.

Pline içindeki diğer parametrelere bir sonraki derste devam ediyoruz.

Diğer derste görüşmek üzere...

< Önceki Ders | Sonraki Ders >
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16

 


Yukarı  |  Önceki Sayfa
Best viewed in 1024*768 resolution. Click here to learn what resolution you're using.

advancity